Disclaimer

Niños verleent u hierbij toegang tot www.nlninos.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Niños behoudt zich daarbij het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarover mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid
Niños zet zich in om de inhoud op de site zo vaak mogelijk te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onjuist en/of onvolledig  weergegeven is. De aangeboden prijzen en andere informatie over de producten zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Niños.

 

Auteursrechten.
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen liggen bij Niños. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Niños behoudens en slechts zover anders bepaald in de regelingen van het dwingend recht, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Niños is niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken die ontstaan bij het gebruik van onze producten. Als ouder of verzorger bent u zelf verantwoordelijk voor de veiligheid. Het is daarom belangrijk om regelmatig de artikelen te controleren op slijtage en andere beschadigingen. Bij twijfel over de veiligheid van het artikel, dient u het artikel altijd te verwijderen.

© 2018 - 2024 Niños | sitemap | rss